اردوی آموزشی تابستانی تکفلی 2021

September 24, 2021

آخرین اخبار شرکت اردوی آموزشی تابستانی تکفلی 2021


به خاطر تشکر از زحمات بخش فروش و بخش مهندسی ، تکفلی در طول هفته گذشته یک اردوی آموزشی تابستانی برگزار کرد.
از طریق این اردوی آموزشی ، تیم سازی خود را تقویت کنید ، به طوری که تیم ما متحدتر ، بخشنده تر ، پرانرژی تر باشد.همه در این فعالیت کاملاً آرام و خوشحال هستند!